Obróbka drewna

elewacyjne cegły cegła elewacyjna na elewacje cegły

Jak wiemy, ubarwienie drewna oraz rysunek jego usłojenia zależy od konkretnego jego gatunku oraz wieku. Najczęściej im drzewo jest starsze tym bardziej ciemnieje i staje się bardziej porowate. Istnieje jednak bardzo wiele różnych rodzajów drzewa o różnych odcieniach, kształtach słoi i sęków oraz strukturach. Producenci mebli idą krok dalej. Poddając drewno szeregom technik obróbkowych wyczarować można właściwie wszystko.

Obróbka drewna zawiera całe mnóstwo procesów technologicznych, które na celu mają nadanie surowcowi odpowiedniego kształtu oraz wymiaru, a także pozbycie się ewentualnych skaz drewna i uwydatnienie jego naturalnych zalet. Mechaniczna obróbka (ręczna lub przy pomocy maszyn, takich jak piły, czy pilarki tarczowe) to korowanie drewna, cięcie i/lub skrawania, rozdrabnianie i łupanie, a także czynności plastyczne: walcowanie, gięcie czy prasowanie. Do obróbki hydrotermicznej zaliczamy parowanie drewna, suszenie go oraz warzenie. Przy pomocy rozmaitych metod fizykochemicznych otrzymuje się z kolei materiały drewnopochodne, czyli rozkłada się surowiec na czynniki pierwsze. Dodatkowo drewno poddać można obróbce chemicznej, która pozwala na uzyskanie celulozy czy garbników.